Nieuws

Vrijdag 8 december 2017
 

Deze week verscheen in de Draf & Rensport een artikel over het probleem met de duitse "Abzugssteuer". Ik heb hierin geprobeerd duidelijk te maken waarom de duitse staat deze belasting wil innen en wat wij er tegen kunnen doen.


Voor dat laatste ben ik op zoek naar een privé-eigenaar (geen BV) waarvan in het jaar 2016 belasting is ingehouden door de ZVS. In eerste instantie heb ik daarvoor alleen uw jaarafrekening 2016 van de ZVS nodig. Daarop kan ik dan zien welke belasting voor welk paard is ingehouden. Op grond van die gegevens zal ik u dan een formulier sturen, waarop u uw persoonlijke gegevens invult en aan mij terugstuurd. Met die gegevens ga ik dan proberen uw betaalde belasting teug te krijgen.


Voor degene die mij hierbij helpt zullen geen kosten ontstaan.


Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, maail mij dan via peter@nedudraf.nl of belt u gewoon even.

 

 

Dinsdag 27 september 2016

 

Veranderingen in de belastingwetgeving.

 

Bijna iedereen die sportpaarden heeft kent de zogenaamde vrijstelling die je kunt aanvragen bij het duitse Bundeszentralamt für Steuern. Met de vrijstelling die je daar krijgt hoeft men in Duitsland geen inkomstenbelasting meer in te houden op het gewonnen prijzengeld.

 

Dat was tot voor kort zo, maar is nu veranderd.

 

Het Bundeszentralamt für Steuern verleent geen nieuwe vrijstellingen meer. De reden daarvan is een verandering van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

 

Hieronder citeer ik uit het boek „Fiscaal Dossier“van mr. drs. Maurice G.M. Horyon van de Firma NeD Tax uit Nijmegen:

 

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben een nieuw bilateraal belastingverdrag gesloten. Het Verdrag draagt de naam „Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen“. Het Verdrag treedt op 1 januari 2016 in werking.

 

Sportbeoefenaars vallen onder het oude verdrag 1959 onder artikel 9, lid 2, Verdrag 1959 (zelfstandige arbeid). In het nieuwe Verdrag zijn sportbeoefenaars ondergebracht in een aparte bepaling, artikel 16 Verdrag.

 

De inkomsten van een Nederlandse sportbeoefenaar voor zijn persoonlijke werkzaamheden in Duitsland zijn op grond van art. 16, lid 1, Verdrag belastbaar in Duitsland.

 

De nederlandse sportbeoefenaar die in Duitsland zijn persoonlijke werkzaamheden verricht, krijgt op grond van art. 22, lid 2, onderdeel c, Verdrag een voorkoming van dubbele belasting op grond van de verrekeningsmethode. Dat betekent dat Nederland een aftrek op de berekende Nederlandse belasting geeft ter grootte van de in Duitsland betaalde belasting. Onder omstandigheden zal dit ertoe leiden dat bovenop de Duitse inkomstenbelasting nog Nederlandse inkomstenbelasting is verschuldigd.

 

*** einde citaat

 

Vandaag, 27 september 2016, werd mij door een medewerkster van het Bundeszentralamt für Steuern telefonisch bevestigd, dat er geen nieuwe vrijstellingen meer afgegeven worden. De geldigheid van reeds afgegeven vrijstellingen komt te vervallen. Geldprijzen tot € 250,- blijven onbelast.

 

Het geld dat nu in Duitsland wordt ingehouden kan men dus niet meer in Duitsland terughalen, maar men kan het in Nederland bij de jaarlijkse belastingaangifte verrekenen.

 

 

 

Donderdag 15 oktober 2015

 

Controleer de bewegingen op uw rekening courant bij de ZVS !!!

 

Wat mij de afgelopen jaren is opgevallen bij mijn werkzaamheden voor nederlandse mensen uit de drafsport, is dat de ZVS nog werkt of tenminste tot voor kort gewerkt heeft met uitbetalingen per cheque. Dat is in Duitsland niets ongewoons, maar in Nederland kan men mede door de relatief hoge bankkosten daarmee niet zo goed omgaan.

 

Wat de ZVS echter fout gedaan heeft is dat ze uw rekening courant hebben belast op het moment dat ze de cheque aan u opgestuurd hebben. Als u bijvoorbeeld € 1.000,- op uw rekening courant staan heeft, stuurt men u een cheque over € 900,- en de overige € 100,- blijft op uw rekening courant staan. Daarbij boekt de ZVS uw geld echter al van uw rekening courant af op het moment dat het geld nog bij hun op de rekening staat en u nog helemaal niet over dat geld kunt beschikken. Dat is niet juist. Pas op het moment dat het bedrag van de cheque bij de algemene rekening van de ZVS is afgeboekt, mag uw rekening courant worden belast.

 

Er zijn mij gevallen bekend, dat cheques verstuurd zijn, de rekening courant voor het chequebedrag belast is, maar de begunstigde van de cheque deze nooit bij zijn bank heeft ingediend of nog erger, de cheque nooit heeft ontvangen. Dat geld is dan weg. Althans het is niet weg, maar de ZVS heeft het en u niet meer. Wat er in zulke gevallen met dat geld gebeurt heb ik niet kunnen achterhalen.

 

Meerdere jaren geleden is de ZVS ertoe overgegaan om een deelnemer inloggegevens ter beschikking te stellen, zodat een ieder achter de computer zijn rekeningsoverzicht kan bekijken. Tegelijkertijd heeft men de deelnemers de gelegenheid gegeven om een automatische uitbetaling van het tegoed op de rekening courant in te richten. Dat wil zeggen er blijft een door u bepaald minimumbedrag (minimaal € 100,-) op uw rekening staan en de rest wordt maandelijks automatisch aan u uitbetaald. Deze handelswijze mag voor velen goed geweest zijn, maar het heeft er ook toe geleid, dat er door de deelnemers weinig meer naar de bij- en afboekingen op de rekening gekeken werd.

 

Mocht u het vermoeden hebben, dat er ook met betrekking tot uw rekening courant fouten gemaakt zijn, ben ik u graag van dienst om dit na te gaan en om een correctie bij de ZVS te vragen.

 

 

 

 

Dinsdag 5 mei

 

 

Indien u paarden in Duitsland laat starten, waarvan de eigenaar een bedrijf is, vergeet dan niet uw BTW-nummer aan de HVT door te geven. De HVT dient namelijk hun nota's dan zonder Mehrwertsteuer uit te schrijven. Indien u hen echter niets meedeeld, worden de nota's met Mehrwertsteuer geschreven.

Over dit onderwerp volgt binnenkort nog meer informatie, omdat ik hierover nog met de HVT in contact sta.

 

 

 

Ook voor het oplossen van uw problemen sta ik graag voor u klaar.