Diensten

 

Hier geef ik u graag een overzicht van mogelijke problemen waarbij ik u behulpzaam kan zijn:

 

 • bemiddeling bij problemen met de HVT
 • bemiddeling bij problemen met de ZVS
 • aanvragen van "Freistellungsanträge" bij de Duitse belastingdienst
 • teruggave van in Duitsland betaalde belasting op het prijzengeld
 • het omzetten van uw Nederlandse website in de Duitse taal.
 • bemiddelen bij problemen tussen eigenaar en trainer
 • heeft u meerdere paarden met verschillende eigenarencombinaties, dan verzorg ik voor u de uitsplitsing van de kosten/baten voor de betreffende paarden per deeleigenaar.
 • vertalen, behandelen en afhandelen van correspondentie met Duitse instanties
 • bemiddelen bij niet betaalde nota’s
 • opzetten van een plan van aanpak debiteuren/crediteuren en tevens bied ik u de mogelijkheid om het versturen van uw nota’s en het vervolgtrajekt door mij te laten verzorgen
 • opzetten van overeenkomsten tussen eigenaar en trainer
 • incasseren van uw vorderingen, nieuw en/of oud, op Duitse debiteuren
 • verplichte WA-verzekering van uw paard

 

 

Uiteraard is deze lijst niet compleet: Indien uw vraag of uw probleem niet in de bovenstaande opsomming staat, schroom niet en neem contact met mij op. Ik help u verder.

 

Als ik uw probleem niet zelf op kan lossen, dan ben ik u  behulpzaam bij het vinden van de juiste persoon die u wel kan helpen. Ik werk samen met een accountant en een advocaat.